“Conversational Commerce” กลยุทธ์การสร้าง Bot ให้ขายของแทนเรา

อะไรคือ Conversational Commerce แล้วทำไมถึงสำคัญ ?

โดยปกติแล้วเวลามีการขายของกันส่วนมากแล้วเราจะใช้การสื่อสารโดยการพูดคุยเพื่อกระตุ้นการซื้อขายอยู่แล้วและนั้นเป็นเหตุผลที่ การสนทนา หรือ Conversation นั้นจึงสำคัญ

แต่ในปัจจุบันนี้การสื่อสารสามารถ นำมาทำให้เป็น Automation ได้ผ่านทาง Chatbot ดังนั้นจึงมีคำนิยามใหม่ขึ้นมา สำหรับการทำ Chatbot ที่จะช่วยในเรื่องของการขายของเรียกว่า “Conversational Commerce”

โดยข้อดีของ Conversational Experience คือการที่เราสามารถแทรกอยู่ได้ในทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรืออื่นๆที่สามารถแชทได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาได้ง่ายอีกด้วย

มาดูตัวอย่างข้อดีสักข้อนึงของ Conversation Commerce กัน : )

Case Study – การ Review สินค้า NORDSTROM

สมมุติว่าเราซื้อสินค้าชนิดนึงผ่านทางเว็ป แล้วต้องการ Review สินค้าเราต้องทำก็คือ…

การออกแบบ Chatbot ที่ดีด้วย “ UX Design Process “

Photo by Adem AY on Unsplash

We’re no longer teaching people how to communicate with systems, we’re teaching systems to communicate with people

สวัสดีครับทุกคน! …

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

สำหรับ UX Designer ทุกคนคงต้องเคยใช้ Post-it และ Post-it ก็เป็นเครื่องมือที่ติดตัว UX Designer ไปแล้วสำหรับทุกอย่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจด Note ไปจนถึง Design Thinking

จริงๆแล้ว Post-it เป็นของ 3M แต่ว่าด้วยการที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เราจึงเรียก Stickies Note ทุกแบรนด์ว่า “Post-it”

เราเคยสงสัยไหมว่า ทำไมถึงต้องใช้ Post-it กันด้วย

1.เป็นอะไรที่จับต้องได้

เวลามีการประชุมกัน เรามักจะมีคนมากมายออกไอเดียมาเสมอ แต่หลังจากนั้นไอเดียก็จะหายไป!

การที่เราใช้ Post-it จะช่วยให้เราสามารถที่จะทำให้ “ไอเดียไม่หาย” ไประหว่างการ Brainstorming นอกจากนี้เวลาทุกคนมาแปะ มันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ เพื่อทำการจัดกลุ่มของ Post-it และนั้นทำให้เห็นถึงการทำงานรวมกัน (Lean Forward Meeting — การทำงานแบบที่ทุกคนช่วยกันทำ อ่านเพิ่มเติม)

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

ในปัจจุบันนี้ การเลือกเครื่องมือสำหรับ UX UI Designer เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากมีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้งาน และการเลือกเครื่องมือที่ดีจะส่งผมต่อการทำงานอย่างมาก

“man is a tool-using animal. Without tools he’s nothing, with tools he is all” — Thomas Carlyl

เครื่องมือมากมายเลือกยังไงดีน่ะ 🎯

การเลือกเครื่องมือที่ดี ควรคำนึงถึงถึง 4 ปัจจัยดังนี้

  1. Usefulness: เครื่องมือนี้ช่วยเราแก้ปัญหาได้ไหมนะ ?
  2. Usability: การใช้งานใช้งานง่ายไหมนะ
  3. Collaboration: สามารถใช้งานรวมกันได้หรือเปล่า
  4. Integration: สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ หรือ สามารถที่จะ hand-off ออกจาก Design Phase ได้ง่ายป่าว …

“Alone we can do so little , together we can do so much.- Helen Keller”

การแก้ไขปัญหาบางประเภท เราไม่สามารถทำคนเดียวได้ ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นๆที่เก่งในเรื่องที่แตกต่างกัน และนั้นเป็นที่มาของคำว่า “ ทีม

การค้นพบ Pattern ของการสร้างทีม 🔎

โดยเริ่มต้นจากมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อ “Bruce Tuckman” ได้สังเกตุเห็นว่า Teamwork มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ เริ่มต้นตั้งทีม จนถึง ทีมที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้

Mark Aungkul

Product Designer who passionate about makeing digital product

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store